Werkwijze


In therapie gaan is niet altijd gemakkelijk en vraagt soms doorzettingsvermogen en de bereidheid aanwezige pijnlijke en verdrietige ervaringen onder ogen te zien.

Toch kan het een behulpzame stap zijn om uit bepaalde problemen te komen, waar je alleen of met familie/vrienden niet meer uitkomt. Ik vind het altijd mooi en bijzonder om te zien hoe iemand tot nieuwe inzichten komt, eigen vaardigheden weet uit te breiden, dan wel anders met moeilijke situaties leert om te gaan.

In mijn manier van werken integreer ik verschillende behandelmethodes afgestemd op wat nodig is. Mijn uitgangspunt is de klachten en problemen te benaderen vanuit het hier en nu. Ook is het vaak zinvol om de levensgeschiedenis hierin mee te nemen, waardoor de problemen begrijpelijk worden vanuit de eigen persoonlijke achtergrond/leefwereld.

Mijn benadering in een behandeling kan zowel inzichtgevend en explorerend zijn (gericht op beleving en verdieping) als praktisch en doelgericht (meer concreet en informatief). Tijdens de behandeling werk ik graag met ondersteunende oefeningen ter vergroting van het contact met eigen gevoelens, gedachten en lichamelijke ervaringen.